Sigmundo Freudo studijų vadovas

Nors praėjus beveik 80 metų nuo Sigmundo Freudo perėjimo, jo darbas ir teorijos šiandien vis dar palieka psichologijos ženklą. Jis dažnai yra vienas iš įtakingiausių psichologijos istorijos mąstytojų ir vienas iš labiausiai prieštaringų. Nors dauguma jo teorijų neatliko laiko išbandymo, studentai ir toliau mokosi apie savo darbą ir jo įtaką psichologijai bei dabartinius požiūrius į žmogaus elgesio tyrimą.

Šiame tyrimo vadove išnagrinėkite keletą pagrindinių tyrimo klausimų apie Freudą ir jo psichoanalitines teorijas, sužinokite keletą svarbių terminų ir apibrėžčių bei greitai išbandykite savo supratimą.

Kokie yra sąmoningo proto komponentai?

Psychoanalyst Sigmund Freud padalijo sąmoningą protą į tris komponentus: sąmonę, išankstinę sąmonę ir be sąmonės. Nesąmoningas protas apima visus dalykus, apie kuriuos mes nežinome, bet tai gali būti atskleista per dalykus, tokius kaip svajonės ir Freudai.

Kiek yra asmenybės dalių ir kaip jie sąveikauja?

Kokie yra asmenybės raidos etapai?

Kas buvo neo-froidai ir kaip jų teorijos skiriasi nuo Froido?

Freudo terminai ir apibrėžimai, kuriuos turėtumėte žinoti

Prieš imdamiesi šio svarbaus egzamino savo asmenybės psichologijos klasėje, yra keletas terminų ir apibrėžimų, susijusių su Freudu ir psichoanalizę, kuriuos turėtumėte suprasti. Kai kurie iš svarbiausių yra: